Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Lietuvos valstybingumo istorija mena ne vieną šimtmetį. 1918 m. Vasario 16 dieną Lietuvos laisvės idėja buvo atkurta. 1949 m. Vasario 16 dieną Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdis dar kartą liudijo Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Šiandien mes visi esame tos Laisvės idėjos liudininkai, tęsėjai ir svarbiausia gynėjai. Tai mūsų pareiga ir atsakomybė.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena jus sveikina
Broliai Aitvarai!